Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

Các yêu cầu kỹ thuật phải có của hệ thống kiểm soát vào ra

Kiểm soát ra vào là việc sử dụng thiết bị hoặc các phương pháp xác định tại các điểm khác nhau để kiểm soát sự chuyển động của con người vào hoặc ra khỏi một khu vực hoặc tòa nhà. Cho phép giới hạn truy cập ra vào một tòa nhà cho những người vận hành có ủy quyền thông qua các điểm được lựa chọn. Về bản chất, nó có thể kiểm soát Ai, đi ở đâu và khi nào.

Yêu cầu hệ thống kiểm soát vào ra:

THAM KHẢO

A. Tiêu chuẩn tham khảo: Hệ thống quy định tại mục này phải đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu sau đây:

1. Federal Communications Commission (FCC):

a.   FCC Part 15 – Radio Frequency Device

b.   FCC Part 68 – Connection of Terminal Equipment to the Telephone Network

2.   Underwriters Laboratories (UL):

a.   UL294 – Access Control System Units

b.   UL1076 – Proprietary Burglar Alarm Units and Systems

3.   National Fire Protection Association (NFPA):

a.   NFPA70 – National Electrical Code

4.   Electronic Industries Alliance (EIA):

a.   RS232C – Interface between Data Terminal Equipment and Data Communications Equipment Employing Serial Binary Data Interchange

b.   RS485 – Electrical Characteristics of Generators and Receivers for use in Balanced Digital Multi-Point Systems

5.   Federal Information Processing Standards (FIPS):

a.   Advanced Encryption Standard (AES) (FIPS 197)

b.   FIPS 201: Personal Identity Verification (PIV) of Federal Employees and Contractors

6.   Homeland Security Presidential Directive 12 (HSPD-12)

·        Hệ thống ACS sẽ được sử dụng để điều khiển và quản lý kiểm soát, ngăn ngừa hạn chế các khu vực, lưu lại thời gian / hành trình nhân viên vào ra các khu vực kiểm soát. Hệ thống sẽ bao gồm một phần mềm kiểm soát được cài đặt vào máy tính, kết nối vào các thiết bị phần cứng liên quan như đầu đọc thẻ , đầu đọc nhận dạng sinh trắc, bộ điều khiển cửa , vv để kiểm soát truy cập.

·        Hệ thống đề nghị phải có năng lực xử lý theo thời gian thực giữa các sự kiện xảy ra, tất cả các báo động (bao gồm các cửa ra vào cố tình để mở lâu như là một kết quả của hành vi vi phạm an ninh) và trạng thái thiết bị hệ thống.

·        Các thành phần cơ bản hệ thống kiểm soát vào ra bao gồm:

­   Hệ thống thẻ điều khiển.

­   Hệ thống quản lý cảnh báo.

­   Hệ thống quản lý thời gian.

­   Hệ thống quản lý báo cáo.

­   Có thể giao tiếp với hệ thống khác như: barier, thang máy, CCTV, báo trộm..

­   Quản lý hình ảnh chủ thẻ, thông tin cá nhân, hệ thống in thẻ.

·        Các thiết bị cơ bản gồm có:

­   Bộ điều khiển

­   Đầu đọc thẻ vào

­   Đầu đọc thẻ ra hoặc nút nhấn mở cửa

­   Khóa từ

­   Cảm biến trạng thái cửa

­   Máy tinh, Hub-switch, UPS

­   Phần mềm điều khiển hệ thống

·        Mỗi bộ điều khiển kiểm soát cửa vào ra hỗ trợ quản lý kết nối với 02 đầu đọc thẻ. Bộ điều khiển kiểm soát dùng để kết nối đến các thành phần thiết bị trên cửa kiểm soát bao gồm đầu đọc, nút nhấn, khóa từ, công tắc cảm biến cửa… Qua đó, các thiết bị trên cửa sẽ giao tiếp tín hiệu từ bộ điều khiển kiểm soát để mở/đóng cửa.

·        Mỗi bộ điều khiển kiểm soát thang máy hỗ trợ quản lý kết nối với 01 đầu đọc thẻ. Kết nối đến  các mô đun ngõ ra giao tiếp với thang máy, số lượng ngõ ra tương ứng với số tầng kiểm soát.

·        Toàn bộ các bộ điều khiển kiểm soát thang máy sẽ được kết nối với bộ điều khiển chính thông qua đường truyền tín hiệu giao tiếp RS485. Bộ điều khiển chính sẽ kết nối đến máy tính quản lý thông qua kết nối mạng LAN. Các bộ điều khiển kiềm soát cửa kết nối trực tiếp với PC qua mạng LAN như là các bộ điều khiển độc lập

·        Tất cả các dữ liệu của hệ thống kiểm soát vào ra sẽ được lưu trữ tạm thời trên bộ nhớ đệm của mỗi bộ điều khiển và được truyền về và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của máy tính quản lý đặt tại Trung tâm.

·        Mỗi bộ điều khiển có khả năng hoạt động độc lập trong trường hợp không có kết nối với máy tính quản lý, đảm bảo hệ thống vận hành một các liên tục và tin cậy hơn.