Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

HANEL DATA CENTER

Dự án: Hanel Data Center

Chủ đầu tư: Ha Noi Electronic (HANEL)

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát ACTi, Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell IP-AK2