Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM (HỘI SỞ VÀ CÁC CHI NHÁNH)

Dự án: Ngân hàng HSBC Việt Nam (Hội sở và các chi nhánh)

Chủ đầu tư: Ngân hàng HSBC Việt Nam

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch, Hệ thống camera quan sát Honeywell, Hệ thống báo trộm Honeywell