Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TÒA NHÀ 15AV HỒ XUÂN HƯƠNG

Dự án: Tòa nhà 15AV Hồ Xuân Hương

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư mặt trời mọc – Tập đoàn An Viên

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch, Hệ thống âm thanh thông báo TOA, Hệ thống camera IP ACTi