Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

NHÀ MÁY GIẤY KRAFT VINA

Dự án: Nhà Máy Giấy Kraft Vina

Chủ đầu tư: Công ty TNHH giấy Kraft Vina thuộc Tập đoàn SCG

Sản phẩm: Hệ thống chống sét, Hệ thống LAN TEL cho khu máy giấy, Hệ thống CCTV nồi hơi