Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TÒA NHÀ CÔNG TY ONG & ONG

Dự án: Tòa nhà Công ty Ong & Ong

Chủ đầu tư: Công ty Ong & Ong

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát Siemens, Hệ thống kiểm soát ra vào Siemens, Hệ thống báo trộm GE