Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Dự án: Trung tâm giao dịch Công ty cổ phần chứng khoán Beta

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần chứng khoán Beta

Thời gian: 11/2007

Sản phẩm: Máy chiếu Sanyo, Tổng đài Siemens Hi-path 3800