Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG

Dự án: Trung tâm viễn thông Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Viễn Thông Quốc Tế Khu Vực 3

Sản phẩm: Hệ thống camera IP Honeywell & ACTi